Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Diyabet ve Kalp Sağlığı

Diyabet ve Kalp Sağlığı

Diyabet, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür, ancak “değiştirilebilir bir risk faktörü” - veya kontrol edebileceğiniz hastalıktır.

Diyabetli bir kişinin yüksek kan şekeri (glikoz) seviyeleri vardır. Bu, normalde glikozun vücut hücrelerine taşınmasına yardımcı olmak için insülin adı verilen bir hormon yapan pankreasın;
yeterli insülin üretmediği veya vücudun kendi insülinini kullanamamasından ileri gelir. 

Görme kaybı ve böbrek hasarı; diyabetle ilişkili en çok korkulan sağlık komplikasyonlarından ikisi olmasına rağmen, kardiyovasküler hastalık ölümcül olan etkisidir. Diyabetli üç kişiden ikisi kalp hastalığı veya felç nedeniyle ölmektedir.

Zamanla kandaki yüksek glikoz seviyeleri kan damarı duvarında değişikliklere yol açtığında kalple ilgili sorunlar ortaya çıkar. Bu değişiklikler diyabeti erken ateroskleroz  (atardamarların sertleşmesine)  için yatkın hale getirir, bu da hastayı kalp dokularında oluşan beslenme problemine ve kalp krizlerine duyarlı hale getirir.

Bazen,  göğüs ağrısı olarak hissedilmez, çünkü kontrolsüz diyabet genellikle tipik ağrı yanıtını köreltebilen nöropatiye (sinir hasarı) neden olur. Diyabet ayrıca kandaki trombositlerin birlikte kümelenme eğiliminin yanı sıra koroner arterlerin daralmasına katkıda bulunan bazı kan yağlarında yükselmelerle de ilişkilidir.

Hem ağızdan alınan hem de deri altına uygulanan insülin gibi  ilaçlarla, kan şekeri seviyelerinin normale yakın veya normal aralığa ulaşması kalp hasarı oluşma riskini azaltır.