Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Doç. Dr. Murat Turfan


1979 yılında Ankara'da doğmuştur. 1997 yılında başladığı Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi'ni 2003 yılında derece ile bitirmiştir. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda dereceyle kazandığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji AD'da ihtisas eğitimine başlamıştır ve  2009 yılında bu klinikte ihtisas eğitimini tamamlamıştır. Zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğü görevini  SB Etlik Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde yerine getirmiştir. 2011 Nisan ayında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Uzman Doktor olarak çalışmaya başlamış olup 2012 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent Doktor ünvanlarını almıştır. Mevcut ilgi alanlarının haricinde Spor Kardiyolojisi ve FIFA Spor Hekimliği sertifikası bulunmaktadir 

Akademik kariyeri süresince birçok yurtiçi, yurtdışı konuşmaları, yayınlar ve çok merkezli çalışmaları olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel derneklerin üyesidir.