Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Anjiyo

Anjiyo, kalbi besleyen koroner damarların görüntülenmesi işlemidir. Damar tıkanıklıkları bu yöntem sayesinde tespit edilir. Tanı yöntemleri arasında son noktadır. Yani EKG, Eko, efor testi gibi tanı yöntemlerinden çıkan sonuçlar olası bir damar tıkanıklığını işaret ediyorsa anjiyoya başvurulur. İşlem sonucunda damar tıkanıklığının olup olmadığı kesin olarak açıklanır.

Anjiyo el bileğinden ya da kasıktan girilerek yapılabilir. Son zamanlarda el bileği daha çok yapılmaya başlanmıştır. Bunun nedenini daha az komplikasyon riski, daha konforlu işlem ve işlem sonrasında hastanın normal yaşantısını daha az etkilemesi olarak söyleyebiliriz.

Anjiyo Nasıl Yapılır?

Anjiyo, özel laboratuvar ortamında yapılır. Hasta uyutulmaz, uyutulmasını gerektirecek bir acı söz konusu değildir. Ama klinik zorunluluk halinde genel anestezi altında da yapılabilir. El bileğinden ya da kasıktan damar yolu açıldıktan sonra ince plastik kabloyla kalp damarlarına ulaşılır. İçeriye özel bir ilaç enjekte edilir. Bu ilaç damarın şeklini alır, biz de farklı açılardan bu görüntü alırız. Damarda bir tıkanıklık olup olmadığını bu şekilde anlarız.

El Bileğinden Anjiyonun Avantajları

  • El bileğinden yapılan anjiyoda daha ince katater kullanılır.
  • Atardamarların yüzeysel kısımlarından girildiği için daha az komplikasyon riski taşır.
  • Kasıktan yapılan anjiyolardaki kanama ve balonlaşma riski el bileğinden yapıldığında daha nadir görülür ve daha hafiftir.
  • Hasta işlem sırasında daha güvenli ve konforludur.
  • Kasıktan yapılan anjiyoda kanamanın kontrol altına alınması için 6 saat boyunca kum torbası konulması gerekirken el bileğinden yapılan anjiyoda böyle bir uygulamaya gerek duyulmaz. Genellikle bir bilek bandı kullanılarak kanama kontrol altına alınabilir.
  • Hasta 3 saat sonra evine gönderilebilir. Kasıktan yapılan anjiyoda hastayı en az 6 saat bazen 24 saat boyunca gözlem altında tutmak gerekir.
  • Hasta ayağa kalkabilir, tuvalete gidebilir; tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir.