Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Kalp yetmezliği kalıcı mıdır?

"Kalp yetmezliği" terimi korkutucu olabilir. Bu, kalbin çalışmayı bıraktığı anlamına gelmez. Bu, kalbin olması gerektiği kadar kanı pompalamadığı anlamına gelir. Kalbinizdeki daralmış arterler (koroner arter hastalığı) veya yüksek tansiyon gibi belirli koşullar, kalbinizi kan pompalamak için çok zayıf veya kolayca dolabilmesi için çok sert bırakabilir.

 

Kalp yetmezliğine neden olan tüm durumlar tersine çevrilemez, ancak tedaviler kalp yetmezliğinin belirti ve semptomlarını iyileştirebilir ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri - egzersiz yapmak, diyetinizdeki sodyum miktarını azaltmak, stresi yönetmek ve kilo vermek gibi - yaşam kalitenizi artırabilir.

 

Koroner arter hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan kalp yetmezliği her zaman için kalıcı değildir. Kriz sonrası o bölgenin yeniden kanlandırılmasına bağlı olarak doku 3-6 ay sonra normal hala gelebilir. Ayrıca uzun süreli olan damar tıkanıklığında kalp dokusu bir nevi kış uykusuna yatarak kan ihtiyacını azaltmaya çalışır. O bölgeye kan yeniden ulaşınca kalp dokusu eski durumuna döner.

 

Ölmüş kalp dokusu ile kış uykusunda olan kalp dokusunun ayrımı stent ya da by pass kararı için önemlidir. Bu ayrımı yapmak için stres ekokardiyografi, MR, sintigrafi gibi testler yapılması gerekebilir.

 

Yukarıdaki durumlardan farklı olarak bazı durumlarda kalp kasındaki fonskiyon kaybı geçici olabilir. Altta yatan hastalığın tedavisi ile kalp normal fonskiyonlarına dönebilir ya da çok az sekel kalabilir. Bu durumların önemli bir kısmında dengesiz bir inflamatuar yanıt vardır. Geçici olarak kalp yetmezliği yapabilen durumlar aşağıda yer almaktadır.

 

Taşikardi ve ritm bozukluklarına bağlı kardiyomyopati

 

Uzun süreli olarak teşikardiye maruz kalmak , kalp yetmezliğine yol açabilir. Ancak altta yatan ritm bozukluğu ve kalp yetmezliği tedavisi ile normale dönüş sağlanabilir. Düzelme 3-6 ay içinde olur. Günümüzde en çok Atriyal Fibrilasyon hastalarında olmakla beraber krnonik olarak kalp hızını 100'ün üzerine çıkaran herhangi bir ritm probleminde olur. Kalbin karıncık kısmından kaynaklanan ekstra atımlar da çok sık olurlarsa kalp yetmezliğine sebep olabilirler.

 

Postpartum ( Doğum sonrası ) oluşan kardiyomyopati

 

Gebeliğin son ayı ve doğum sonrası ilk 5 ayda ortaya çıkan kalp yetmezliğine Postpartum Kardiyomyopati ( KM) denilir. Altta yatan baska sebep olması tanı için esastır. Hastaların yaklaşık% 30-50'si, başvurudan sonraki ilk 6 ayda kardiyak fonksiyonda önemli iyileşme gösterirler. Altta kalp kasında ilitaba yol açan dengesiz bir bağışıklık yanıtı olduğu düşünülür. Kalp yetmezliği tedavisi planlanırken anne karnında ya da emmekte olan bebek de hesaba katılmalıdır.

 

Enfeksiyonlara bağlı kardiyomyopati

 

Birincil KM olarak sınıflandırılan enflamatuar kardiyomiyopati (EK), kalpte fonksiyon kaybı ile birlikte miyokardın (miyokardit) enflamatuar hastalığı olarak tanımlanır. EK'nin hem bulaşıcı olmayan hem de bulaşıcı nedenleri vardır. Bulaşıcı olmayan kökenler arasında toksinler, alkol, sitotoksik kemoterapi ve metabolik anormallikler bulunur. EK'nin bulaşıcı nedenleri ağırlıklı olarak virüslerdir ve bunların en yaygın suçluları Coxsackie virüsleridir. Diğer virüsler arasında çeşitli solunum yolu virüsleri, sitomegalovirüs, parvovirüs, kabakulak virüsü ve hepatit C virüsü bulunur. Diğer daha az rastlanan patojenler arasında bakteriler, mikobakteriler, mantarlar, protozoa, rickettsiae,

chlamydiae ve parazitler bulunur.

 

Sepsis denen mikropların kana karıştığı ağır tabloda da kalp yetmezliği görülebilir. Ve bu durum kötü gidişata işaret eder.

 

Doğrudan kardiyovasküler süreci hedef alan tedavi henüz araştırılamaktadır. Ancak altta yatan enfeksiyöz süreci uygun antibiyotiklerle hedeflemek ve hemodinamik destek sağlamak halen tercih edilen tedavi yaklaşımdır.

 

Metabolik: Tiroid Hastalığına Bağlı Kardiyomiyopati

 

Metabolik KM, kalp fonksiyonunun bozulmasına yol açan bozulmuş enerji üretiminden kaynaklanan ikincil bir KM'dir. Sayısız endokrin bozukluktan, ailesel depolama hastalıklarından ve / veya beslenme yetersizliklerinden kaynaklanabilir. Özellikle tiroid hormonlarındaki dengesizliğin geri dönüşümlü kalp fonksiyon bozukluğuna yol açabilir.

 

Tiroid hormonu salınım bozukluğu (hiper veya hipotiroidizm) tarafından indüklenen KM yönetimi, tipik kalp yetmezliği tedavi rejimini içerir. Ve tabii alttaki endokrin bozukluk da düzeltilmelidir. Ayrıca bu sırada gelişen ritm bozukluları da alttaki tabloya negatif olarak katkıda bulunur.

 

Sempatoksitasyona Bağlı Takotsubo Kardiyomiyopatisi

 

Takotsubo kardiyomiyopatisi (TKM) ayrıca stres KM, apikal balonlaşma sendromu veya kırık kalp sendromu olarak da bilinir. Bu birincil KM, tipik formunda, kalbin sol karıncığının orta ve uç segmentlerinin kasılma fonksiyonu baskılanır ve balon benzeri bir görünüm oluşur.

 

Genellikle herhangi bir anjiyografik spazm veya darlık kanıtı olmaksızın akut koroner sendromun (AKS) belirti ve semptomlarıyla kendini gösterir ve en çok yaşlı kadınlarda görülür.

 

Semptomlardan önce tipik olarak duygusal veya fiziksel stresörlere maruz kalma, göğüs ağrısı ve nefes darlığı dahil olmak üzere akut miyokardiyal enfarktüs (AMI) için tipik olan semptomlar görülür. Bu geri dönüşümlü KM'ye yol açan patofizyolojiyi hipotezleyen birkaç önerilen mekanizma vardır, bunlardan biri TKM'nin yapısal bulgularının koroner mikrovasküler bozukluğa ikincil olabileceğini düşündürmektedir.

 

Ek olarak, , albuterol, yüksek doz intravenöz sitarabin, 5-florourasil, entakapon, ve allopurinol gibi belirli ilaçlar ve toksinlerle ilişkilendiren çok sayıda rapor bulunmaktadır. Ayrıca, kokain kullanımı ile olası bir bağlantıya sahip vakalar vardır.

 

TKM'de, kalp işlevi genellikle birkaç hafta içinde normale döner. Gidişat tipik olarak cesaret vericidir, ancak 4 yıl içinde% 11,4'lük bir nüks oranı devam etmektedir.

 

Kronik Hastalıkların Kardiyomiyopatisi: Siroz, Obezite ve Üremi

 

İnsan vücudunun karmaşık dengesinde ortaya çıkan diğer organ sistemlerindeki kronik hastalık, ikincil bir KM'ye yol açarak kalp üzerinde doğrudan zararlı etkilere sahip olabilir. Geri dönüşümlü KM ile sonuçlanabilen bu tür üç kronik hastalık siroz, obezite ve böbrek yetmezliğidir. Sirotik KM, kasılma ve / veya gevşeme fonksiyonlarında bozulmaya yol açar. Lipotoksik KM olarak da bilinen obezite ile ilişkili KM, aşırı yağ birikiminden kaynaklanan hemodinamik değişikliklerden kaynaklanır. Üremik KM, kronik böbrek hastalığı kalpte kalınlaşma ile kendini gösterir.