Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Hipnoz Sayesinde Daha Az Ağrılı İşlemler Gerçekleştirilebilir

Yeni yayınlanan küçük bir randomize çalışmada, atriyal flutter (AFlut) denilen ritm probleminin kateter
ablasyonu ile tedavisi sırasında uygulanan hipnoz;standart yöntemlerle karşılaştırıldığında algılanan ağrı
ve morfin kullanımı düzeyini önemli ölçüde iyileştirmiş gibi görünüyor.

Ablasyon tipik olarak sedasyon (derin uyku hali) altında yapılır ve bazen çok yüksek morfin dozu
gerektirir. Bu sebeple bazen bazı komplikasyonlar mesela kan basıncı düşüşü veya oksijen düşüklüğü
vardır gelişebilir.

Fransız Hipnoz Derneği'nden gelen uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilen hipnoz grubundaki hastalar,
prosedür boyunca sürekli olarak kontrol grubundakinden daha az ağrı algıladılar. Bu prosedürlerde için
hipnozu kullanmak en önemli olan sınırlama; çok fazla eğitim ve deneyime sahip bir uygulayıcı
gerekmesidir. Öte yandan morfin dozunu mümkün olan en az seviyeye indirebilmesi de işlemin
güvenliğini arttırmaktadır. Tabii bu etkinin güvenilirliğini kanıtlamak için farklı ülkeler ve merkezlerde
de denenmesi gerekiyor.