Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Tip 2 Diyabetli İnsanlarda Bisiklete Binmek Ömrü Uzatıyor

Yeni araştırmalar, bisiklete binmenin diyabetli kişilerin daha uzun yaşamasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

10 Batı Avrupa ülkesinde yaklaşık 15 yıl boyunca takip edilen 7.000'den fazla diyabetli yetişkin arasında, düzenli olarak bisiklete binenlerin; cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi faktörlerdeki farklılıkları hesaba kattıktan sonra bile herhangi bir nedenden veya kardiyovasküler nedenlerden ölme olasılığı önemli ölçüde daha düşüktü.

Bisikletçilerin sayısı pandemi sırasında, otomobil trafiğinin az olduğu ve insanların toplu taşıma kullanmak istemediği zamanlarda büyük ölçüde arttı. Bisiklet şeritleri ekleyen şehirler , özellikle korunan bisiklet yolları da buna yardımcı oldu.

Prospektif kohort çalışmasına, Avrupa Kanser ve Beslenmeye Yönelik Prospektif Araştırmadan diyabetli 7.459 yetişkin dahil edildi. Hepsi 1992-1998 ve tekrar 1996-2011 yıllarında, ortalama 15 yıllık bir takip ile değerlendirildi. Bu süre zarfında, 811'i KVH'ye atfedilen, tüm nedenlerden 1.673 ölüm meydana geldi.

Bisiklete binmemeyle karşılaştırıldığında, herhangi bir bisiklete bindiğini bildirenlerin, diğer faktörler ve diğer fiziksel aktiviteler için ayarlama yapıldıktan sonra, 5 yıllık bir süre içinde herhangi bir nedenle %24 daha düşük ölüm riski vardı. En büyük risk azalması, özellikle KVH mortalitesinde haftada 150-299 dakika arasında bisiklet sürdüğünü bildirenlerde görüldü.

10.7 yıllık takip süresi olan 5.423 kişiden oluşan bir alt analizde, 975 toplam ölüm ve 429 KVH'dan ölüm vardı. İzlem sırasında bisiklet sürmeye başlayan veya devam eden bireylerde, hiç bisiklet sürmemiş olanlara kıyasla hem tüm nedenlere bağlı hem de KVH mortalitesinde yaklaşık %35'lik bir azalma görüldü.

Bisiklete binmenin işe gidip gelme ve diğer ulaşım için kullanımını artırmanın çevresel faydaları da var, çünkü bisiklete binmenin otomobil egzozunun olumsuz çevresel ve sağlık etkilerini azaltmaya yardımcıdır.