Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Gençlerde Alkol ve Sigara Atardamar Yaşlanmasını Hızlandırıyor

İngiltere'de yapılan bir analize göre; sigara içen ve alkol tüketen ergenler, genç yetişkinler, arteriyel sertlikte akranlarına göre daha hızlanmış bir bozulmaya sahipler. Bilindiği üzere damar sertliği, gelecekte kalp krizi veya felç riskini arttrır.

Çalışmada; 17-24 yaşlarında 1600'den fazla katılımcının verileri incelendi.

Katılımcılar alkol tüketim seviyelerine göre asla, orta ( bir günde ≤4 içki) ve yüksek yoğunluklu (günde >5 içki) içenler olarak sınıflandırıldı. Ayrıca sigaraya maruz kalma derecelerine göre, hiç , orta yoğunlukta (günde <10 sigara) ve yüksek yoğunlukta (günde ≥10 sigara) gruplandırıldılar. Ayrıca, tütün kullanıcıları geçmişte sigara içenler olarak bir grup daha oluşturuldu.

Genel olarak, takip sırasında arteriyel sertliğin her bireyde arttığını, ancak bu artışın artan alkol maruziyeti ile hızlandığını bulunmuş. Benzer şekilde, etki sadece kadınlarda görülmesine rağmen, artan sigara içme yoğunluğu arteriyel sertlikte nispi bir artışla bağlantılıydı.

Çalışmada ilginç bir bulgu olarak; geçmişte sigara içmeyen ve hiç sigara içmemiş olanlar arasında arteriyel sertlik açısından bir fark çıkmamış. Bu sigarayı bırakmanın en azından bu zararlı etkisinin geri döndürülebilir olduğunu gösteriyor.

Çalışmanın analizi

Çalışma nispeten küçük ve "her içeceğin farklı bir alkol içeriğine sahip olduğu" için alkol kullanımı tam standartize değil. Ancak büyük oranda kadınlar için yeterli kanıt gücüne sahip gibi gözüküyor. Ayrıca, burada çalışılmamış olsa da, sigarayı bırakmada görülene benzer şekilde alkolü bırakmanın bir yararı olabilir. Ağır alkol tüketicilerinde; alkol tüketimini bırakmanın kan basıncında bir düşüş ile ilişkili olduğu daha önce gösterilmişti. Bu da kalp hastalığı riskinde de bir azalmaya yol açabilir.

Kardiyovasküler hastalıkları önlemek için, sigara ve aşırı alkol tüketimi de dahil olmak üzere yaşam tarzı risk faktörlerini değiştirmek hayati önem taşır. Ergenlik ve genç yetişkinlik, bu davranışların başlatılması ve yoğun kullanımı için kilit dönemlerdir. Ama genellikle geçici oldukları ve genç yetişkinliğin özgürlüğü bahaneleri ile bu tip zararlı alışkanlıklar kalıcı hale gelebilir.

Sonuçlar, uzun vadeli kardiyovasküler sağlığı etkilemede erken yaşam tarzı seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.