Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Emzirmek kalp sağlığına faydalı

Journal of the American Heart Association (JAHA) dergisinin gebelik özel sayısında yayınlanan bir meta-analize göre, emziren kadınların emzirmeyen kadınlara göre kalp hastalığı veya felç geçirme veya kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılıkları daha düşüktür.

Emzirmenin çocuklar için sağlığa faydaları iyi bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, emzirilen çocuklar daha az solunum yolu enfeksiyonu ve bulaşıcı hastalıklardan daha düşük ölüm riskine sahiptir. Emzirme ayrıca Tip 2 diyabet, yumurtalık kanseri ve meme kanseri riskini düşürdüğü için anne sağlığı yararlarıyla da ilişkilendirilmiştir.

Araştırmacılar, 1986 ve 2009 yılları arasında Avustralya, Çin, Norveç, Japonya ve ABD'de yürütülen sekiz çalışmanın bilgilerini gözden geçirdiler.

İnceleme, yaklaşık 1,2 milyon kadının (ilk doğumda ortalama 25 yaş) sağlık kayıtlarını içeriyordu ve emzirme ile annenin bireysel kardiyovasküler riski arasındaki ilişkiyi analiz etti.

Çalışmada ; adınların yaşamları boyunca ne kadar süre emzirdikleri, doğum sayısı, ilk doğum yaşı ve kadınların daha sonraki yaşamlarında kalp krizi veya felç geçirip geçirmediği hakkında bilgi toplandı.

İnceleme'ye göre:

  • Kadınların %82'si hayatlarının bir döneminde emzirdiklerini bildirmiştir.
  • Hiç emzirmemiş kadınlarla karşılaştırıldığında, yaşamları boyunca emzirdiklerini bildiren kadınların kardiyovasküler hastalık gelişme riski %11 azalmıştır.
  • Ortalama 10 yıllık bir takip süresi boyunca; hayatlarının bir döneminde emziren kadınların koroner kalp hastalığı gelişme olasılığı %14 daha azdı; %12 daha az felç geçirme olasılığı ve kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığı %17 daha azdı.
  • Yaşamları boyunca 12 ay veya daha uzun süre emziren kadınların, emzirmeyen kadınlara göre kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığı daha düşük görünüyordu.
  • Farklı yaşlardaki kadınlar arasında veya gebelik sayısına göre kardiyovasküler hastalık riskinde kayda değer bir farklılık yoktu.
  • Her ikisi de bebeklerin en az altı aylık olana kadar yalnızca anne sütü ile beslenmesini öneren DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi kuruluşların emzirme tavsiyelerine rağmen; her 4 bebekten sadece 1'i ilk altı ayda sadece anne sütü almaktadır. CDC'ye göre; ABD'deki siyah bebeklerin herhangi bir süre boyunca anne sütü ile beslenmesi beyaz bebeklerden daha az olasıdır.

Sonuçta; kadınların bebeklerinin sağlığı ve ayrıca kendi kişisel sağlıkları için emzirmenin yararlarının farkında olmaları önemlidir. Ayrıca, dünya çapında yürütülen araştırmalardan elde edilen bu bulgular, emzirme dostu çalışma ortamları ve ailelere doğum öncesi ve sonrası emzirme eğitimi programları gibi emzirmeyi teşvik etme ve destekleme ihtiyacını vurgulamaktadır. Bir annenin, emzirerek bebeği için en uygun beslenmeyi sağlarken aynı zamanda kişisel kalp hastalığı riskini de azalttığını bilmesi özellikle güçlendirici olmalıdır.