Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Egzersiz Yaparken Bez Maske Takmayın

Yeni bir çalışmaya göre; egzersiz sırasında bez yüz maskesi takmak, egzersiz yoğunluğuna bakılmaksızın, kalp hızı, kan basıncı, laktat veya oksijen satürasyonu dahil olmak üzere önemli solunum veya kardiyovasküler parametrelerde değişikliklere neden olmadı.

Ama egzersiz sırasında bez yüz maskesi takmak nefes alma güçlüğünü artırdı, daha yüksek yoğunluklarda nefes alma ve solunum frekansı gibi solunum değişkenlerini etkiledi.

Erkekler ve kadınlar arasında hiçbir fark yoktu.

Bu Neden Önemli?

Maskeler, COVID-19'un yayılmasını önlemek için en etkili farmakolojik olmayan stratejilerden biridir ve özellikle kapalı spor salonlarında egzersiz sırasında bile önerilir.

Araştırmacılar, bu verilerin COVID-19 salgını sırasında sağlık yönergeleri için egzersiz önerilerini etkileyebileceği ve "egzersiz sırasında maskelerin zararlı etkilerine ilişkin asılsız iddiaları çürütebileceği" sonucuna varıyor.

Çalışma tasarımı

Bu, Brezilya'nın São Paulo kentindeki bir hastane içi egzersiz fizyolojisi laboratuvarında Nisan ve Kasım 2021 arasında gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Otuz beş kişi (17 erkek ve 18 kadın) analiz edildi; 31 katılımcı aktif, dördü pasif olarak kategorize edildi.

Katılımcıladan çeşitli fizyolojik, metabolik ve algısal ölçümler alınırken, üç katmanlı bir bez maske takan veya maske takmayan gruplara ayrılıp dört farklı yoğunlukta motorlu bir koşu bandında egzersiz yapıldı.

Anahtar Sonuçlar

Maske takmanın, cinsiyetten bağımsız olarak, ekspirasyon sonu akciğer hacmi (EELV) ve EELV/zorlanmış vital kapasite oranı, kalp hızı, laktat, kan basıncı veya oksijen satürasyonu üzerinde hiçbir etkisi yoktu.

Yeterli düzeyde fiziksel aktivite, morbidite ve mortaliteyi önlediğinden ve de aşı immünojenisitesini iyileştirdiğinden, maske talimatlarının fiziksel aktivitede bir azalmaya yol açmaması önemlidir.