Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Diş eti hastalığı kalp sağlığını etkiler

Birmingham Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, periodontal (diş eti) hastalığı öyküsü olan hastaların akıl sağlığı ve kalp rahatsızlıkları dahil olmak üzere hastalıklara yakalanma riskinin arttığını göstermektedir.

Uzmanlar, diş eti iltihabı ve periodontitis (diş eti hastalığı tedavi edilmezse ve diş kaybına yol açabilir) dahil olmak üzere; kayıtlı periodontal hastalık geçmişine sahip 64.379 hastanın kayıtları üzerinde türünün ilk örneği olan bir çalışma gerçekleştirdi. Bunlardan 60.995'inde diş eti iltihabı ve 3.384'ünde periodontitis vardı. Bu hastaların kayıtları, periodontal hastalık kaydı olmayan 251.161 hastanın kayıtları ile karşılaştırıldı. Kohortlar arasında ortalama yaş 44 idi ve %43'ü erkekti, %30'u sigara içiyordu. Vücut Kitle İndeksi (BMI), etnik köken ve yoksunluk seviyeleri de gruplar arasında benzerdi.

Araştırmacılar, periodontal hastalığı olan ve olmayan hastaların kaçının kardiyovasküler hastalık (örneğin, kalp yetmezliği, felç, vasküler demans), kardiyometabolik bozukluklar (örneğin, yüksektansiyon, Tip 2 diyabet), otoimmün hastalık ve akıl sağlığı bozukluğu (örneğin; depresyon, anksiyete ) gelişme riskine sahip olduğunu belirlemek için verileri 3 yıllık takiple inceledi.

BMJ Open dergisinde yayınlanan araştırmada; çalışmanın başlangıcında kayıtlı bir periodontal hastalık öyküsü olan hastaların bu koşullardan birine teşhis konma olasılığının daha yüksek olduğu keşfedildi. Çalışmanın başlangıcında kayıtlı bir periodontal hastalık öyküsü olan hastalarda; mental hastalığı geliştirme riskinin %37, otoimmün hastalık geliştirme riskinin ise %33 arttığı gösterildi. Kardiyovasküler hastalık geliştirme riski %18 artarken, kardiyometabolik bozukluğa sahip olma riski %7 arttı. Ancak Tip 2 diyabet için artan risk %26' idi.

Kötü ağız sağlığı, dünya çapında son derece yaygındır. Ağız hastalıkları ilerlediğinde, önemli ölçüde azaltılmış yaşam kalitesi ile ilişkilidir. Ancak, şimdiye kadar, kötü ağız sağlığı ve birçok kronik hastalık, özellikle akıl sağlığı arasındaki ilişki hakkında pek bir şey bilinmiyordu.Bu çalışmada; periodontal hastalığın, bu kronik hastalıkları geliştirme riskinin artmasıyla ilişkili göründüğüne dair kanıtlar bulundu. Periodontal hastalıklar çok yaygın olduğu için, artan risk ve artan diğer kronik hastalıklar önemli bir halk sağlığı yükünü oluşturabilir.

Sağlık uzmanlarının diş eti hastalığının erken belirtileri ve bir kişinin sağlığı üzerinde nasıl geniş kapsamlı etkileri olabileceği konusunda uyanık olmaları ve insanları tedavi ederken bütünsel bir yaklaşım benimsemenin önemini pekiştirmeleri gerekir.