Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

COVID-19 Sonrası Kalp Hastalığı Riski Yüksek

Yakın zamanda yapılan bir çalışma; COVID-19'a yakalanan kişilerde, önemli miktarda bir dizi kardiyovasküler rahatsızlığı kapsayan 12 aylık kardiyovasküler hastalık (KVH) riskinin ve oranının arttığını gösterdi.

Başlangıçta bu artış; büyük olasılıkla kardiyovasküler rahatsızlık, sigara içenler, yüksek BMI'si olan , diyabet riski yüksek olan kişilerde ortaya çıktığı düşünülüyordu ancak daha genç yetişkinlerde, hiç sigara içmeyenlerde, beyaz ve siyah ırktan insanşarda, erkek ve kadınlarda oranların arttığı görüldü. Yani SARS-CoV-2 virüsünün çıkardığı risk neredeyse hiç kimseyi pas geçmemiş.

Akut enfeksiyonun ciddiyeti ile kardiyovasküler sonuçlar artması bilinen bir gerçekti ama hastaneye yatmayı hiç gerektirmeyenlerde de risk artışı belirgindi.

Araştırmacılar, 1 Mart 2020 ile Ocak 2021 arasında COVID-19 testi pozitif çıktıktan 30 gün sonra hayatta olan 153.760 gaziden oluşan bir kohort oluşturmak için, ulusal VA veritabanlarını kullandılar. Medyan takip süresi 347 gündü.

Nature Medicine'de yayınlanan çalışmaya göre; miyokard enfarktüsü, felç ve tüm nedenlere bağlı ölümlerin bir bileşimi olan majör bir kardiyovasküler olay riski, COVID-19 ile enfekte olan kişilerde olmayanlara göre %4 daha yüksekti. İnsanlar %4'ün küçük olduğunu düşünebilirler ancak aslında bunu küresel olarak COVID-19'a yakalanan çok sayıda insan bağlamında düşünürseniz gerçekten çok büyük bir risk artışı.

Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, COVID-19'u olan kişilerde, aşağıdaki kardiyovasküler hastalıklar için 1 yılda 1000 kişi başına artan bir risk (tehlike oranı [HR]) ve yük oranları aşağıdaki gibiydi:

İnme: HR, 1.52; yük, 4.03

Geçici iskemik atak: HR, 1.49; yük, 1.84

Disritmiler: HR, 1.69; yük, 19.86

İskemik kalp hastalığı: HR, 1.66; yük, 7.28

Kalp yetmezliği: HR, 1.72; yük, 11.61

İskemik olmayan kardiyomiyopati: HR, 1,62; yük 3.56

Pulmoner emboli: HR, 2.93; yük, 5.47

Derin ven trombozu: HR, 2.09; yük, 4.18

Perikardit: HR, 1.85, yük, 0.98

Miyokardit: HR, 5.38; yük, 0.31

Çalışmaya göre oldukça önemli bir sayıda hasta COVİD19 sekeli ile artmış kalp hastalığı riskine sahip. Bunun önümüzdeki yıllarda toplum sağlığı ve sağlık sistemi üzerindeki yükü ciddi olabilir. Çalışmanın zayıf noktası ağırlıklı olarak erkek ve beyaz hastalarda yapılması denilebilir.