Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Aşırı İçki İçmek Gizli Kalp Hasarına Neden Olabilir!

Aşırı alkol kullanıyorsanız, 18 Aralık 2019 tarihli Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, belirtileriniz olmasa bile kalbinize zarar verebilirsiniz.

Araştırmacılar, kalp sağlığı ile ilgili bir çalışmaya katılan 35 ila 69 yaş arası 2.500'den fazla yetişkinden alınan kan örneklerini analiz ettiler. İncelenen örneklerin çoğu, kuzeybatı Rusya'daki genel nüfustan gelmişti ve bunlar alkol kullanım bozukluğu nedeniyle tedavi edilen yaklaşık 300 kişinin örnekleri ile karşılaştırıldı. Çalışma yazarları, genel nüfus grubunu, kendi bildirdikleri içme alışkanlıklarına göre aşırı içiciler, fazla içenler, normal içenler ve içmeyenler olarak kategorize ettiler. Araştırmacılar daha sonra üç ayrı kalp problemini gösterebilen (kalp hasarı, kalp duvarının gerilmesi ve artmış iltihaplanma)  spesifik biyobelirteçler için kan örneklerini incelediler.

Alkol kullanım bozukluğu için tedavi edilen grup olan aşırı içiciler; kalp hasarına yönelik % 10,3, kardiyak duvar gerilimi için % 46,7 daha yüksek belirteç seviyelerine sahiptiler ve genel popülasyondan problemsiz içicilerle karşılaştırıldığında, artmış iltihaplanma için% 69.2 daha yüksek bir belirteç seviyesi izlenmişti.  Muhtemelen bu sonucu doğrulamak için daha fazla çalışma gerekecektir ama her şeyin fazlasının zarar olduğu mottosu şimdiye kadar bizi yanıltmadı.