Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Acı Biber ve Kalp Sağlığı

Acı biber, ülkemiz mutfağının geleneksel yemeklerinde de sıklıkla kullanılır. Biber,
kalp damar fonksiyonlarını ve metabolik dengeyi iyileştirdiği gözlenen kapsaisin denen bir
molekül vardır. Kapsaisin ayrıca anti-enflamatuar ve ağrı kesici özelliklere ayrıca
aterosklerozdan koruyucu etkilere sahiptir. İnsanlarda yapılan çalışmalar; acı biber
tüketiminin kilo kaybını kolaylaştırdığını ve daha obezite sıklığı ile ilişkili olduğunu
göstermiştir. Hayvan çalışmalarında diyette kapsaisin bulunmasının mikrobiyal disbiyoz,
bağırsak bariyeri fonskiyon bozukluğu ve uzun süreli düşük dereceli inflamasyonu önlediği
gösterilmiştir.

İtalya’da yapılan yeni bir çalışmada; biber tüketimi ile iskemik kalp hastalığı,
serebrovasküler hastalık ve diğer nedenlerden kaynaklanan ölüm riski arasında ters bir ilişki
olduğu bulunmuştur. 22.811 kişinin alındığı çalışmada acı biber tüketmeyenler ile
karşılaştırıldığında, haftada 2’ye kadar veya haftada 4 kezden fazla tüketenlerde ölüm riski daha
düşüktü. Haftada en az dört kez biber yiyen İtalyanlar, herhangi bir nedenden ötürü yüzde 23
daha düşük ölüm riski ve kardiyovasküler hastalık nedeniyle ( kalp krizi, felç ) yüzde 34 daha
düşük ölüm riskine sahiptiler.