Acıbadem Taksim Hastanesi, İnönü Mahallesi, Nizamiye Cd. No:1-9, Şişli/İstanbul

Çok Yüksek İyi Kolesterol (HDL-C) : Zararlı Bir Şey mi?

Yeni bir çalışmanın bulguları; çok yüksek seviyelerde iyi kolesterolün yani yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolün (HDL), koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda daha yüksek ölüm riski ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmacılar, iki ayrı grupta KAH'lı 10.000'e yakın hastayı inceledi. Bir dizi ortak değişken için ayarlama yaptıktan sonra, HDL-K düzeyleri 80 mg/dL'den yüksek olan bireylerin, HDL-K düzeyleri 40 ila 60 mg/dL arasında olanlara göre tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin %96 ve kardiyovasküler ölüm riskinin %71 daha yüksek olduğunu bulmuşlar.

İyi kolesterol seviyesi hem çok düşük hem de çok yüksek olan hastalarda orta seviye HDL-K değerlerine kıyasla tüm nedenlere bağlı ve kardiyovasküler mortalite riski daha yüksek olarak bulundu.

Araştırmacılar, çok yüksek HDL seviyelerinin, daha önce düşünüldüğü gibi daha düşük risk ile değil, artan olumsuz sonuç riski ile ilişkili olduğunu ve bunun sadece genel popülasyonda değil, aynı zamanda bilinen koroner arter hastalığı olan kişilerde de geçerli olduğunu tespit etmişler.

Çalışma, JAMA Cardiology'de 18 Mayıs'ta çevrimiçi yayınlandı. Yazarlar, HDL-C seviyelerinin "tarihsel olarak artan kardiyovasküler hastalık ( KVH) riski ile ters ilişkili olduğunu; ancak son çalışmaların HDL-K seviyelerini artırmak için tasarlanmış tedavilerin etkinliğini sorguladığını" yazıyor. Ayrıca, HDL-K ile ilişkili genetik varyantların KVH riski ile bağlantılı olduğu bulunmamıştır.

Yazarlar, "Ayarlanmış HR eğrileri kullanıldığında, hem çok yüksek hem de düşük HDL-K seviyelerinde daha yüksek mortalite ile HDL-K ve advers olaylar arasında U-şekilli bir ilişki belirgindi" diyerek bulgularını açıkladılar.

Yazarlar "KAH'lı hastalarda çok yüksek HDL-K'nin olumsuz kardiyovasküler sonuçlara neden olabileceği potansiyel mekanizmaların araştırılması gerekiyor," yorumunu yapıp "Seviye çok yüksek olduğunda HDL partikülünün fonksiyonel kapasitesinin değişip değişmediği bilinmiyor. Daha fazla oksitlenip oksitlenemeyeceği ve dolayısıyla koruyucu olmaktan zararlıya geçip geçmediği de araştırılmalıdır." diyerek de ekleme yapıyorlar.